උ/පෙළ පිළිතුරුපත් ඇගැයීම් පාසල් 24කදී

  👤  1508 readers have read this article !
Published by : MB WEB 2018-09-10 14:05:21

2018 අ.පො.ස. (උසස් පෙළ) විභාගය ධ්ධ් අදියර ඇගැයීම් කටයුතු මේ මස 11 වැනි දින සිට 24 වැනි දින දක්වා සිදු කිරීමට සැලසුම්කර ඇත. ඇගැයීම් මධ්‍යස්ථාන ලෙස පාසල් 24ක් තෝරාගෙන ඇති අතර එම පාසල් අතරින් පාසල් 04ක් එම ඇගැයීම් කාලයේදී සම්පූර්ණයෙන් වසනු ලබන අතර අනෙක් පාසල් 20හි කොටසක් වසමින් ඇගැයීම් කටයුතු කිරීමට සැලසුම් කර ඇත.

උත්තරපත්‍ර ඇගැයීම් කිරීමට යෝජිත, සම්පූර්ණයෙන් වසනු ලබන පාසල් මේ මස 25 වැනි දින ආරම්භ වන බව විභාග කොමසාරිස් ජනරාල් ඩී. සනත් පූජිත මහතා නිවේදනය කරයි.

ඇගැයීම් කටයුතු සඳහා සම්පුර්ණයෙන් වසා තැබෙන පාසල් 04 වන්නේ කො/ආනන්ද විද්‍යාලය - කොළඹ 10, කළු/ගුරුළුගෝමි මහ විද්‍යාලය - කළුතර, ගා/සුධර්මා විද්‍යාලය - ගාල්ල සහ මා/ශා. සර්වේසස් විද්‍යාලය, කොටුවේගොඩ, මාතරයි.

(මෙම පාසල් සැප්තැම්බර් 25 දින ආරම්භ වේ.)
ඇගැයීම් කටයුතු සඳහා පාසල් පැවැත්වෙන අතරතුර කොටසක් පමණක් වසා තැබෙන පාසල් 20 මෙසේය.

කො/ඩී.එස්. සේනානායක විද්‍යාලය - කොළඹ 07, කො/සී.ඩබ්.ඩබ්. කන්නන්ගර විද්‍යාලය - කොළඹ 08, කො/ලුම්බිණි විද්‍යාලය - කොළඹ 05, ගම්/යසෝදරා දේවි මහා විද්‍යාලය - ගම්පහ, ගම්/බණ්ඩාරවත්ත පරාක්‍රම මහා විද්‍යාලය - ගම්පහ, කු/වයඹ රාජකීය විද්‍යාලය - කුරුණෑගල, කු/ලක්දාස් ද මැල් විද්‍යාලය - කුරුණෑගල, කුලි/සාරානාත් මහා විද්‍යාලය - කුලියාපිටිය, කෑ/ස්වර්ණ ජයන්ති මහා විද්‍යාලය - කෑගල්ල, ර/සීවලී මධ්‍ය විද්‍යාලය - හිඳැල්ලන, රත්නපුරය, මහ/පුෂ්පදාන බාලිකා විද්‍යාලය - මහනුවර, මහ/උසස් බාලිකා විද්‍යාලය - මහනුවර, මහ/මහනාම විද්‍යාලය - ගැටඹේ, මහනුවර, ගා/සංඝමිත්තා විද්‍යාලය - ගාල්ල, බ/ධර්මදූත විද්‍යාලය - බදුල්ල, අනු/ශාන්ත ජෝශප් මහා විද්‍යාලය - අනුරාධපුරය, මඩ/ශාන්ත සිසිලියා බලිකා විද්‍යාලය - මඩකළපුව, යා/හින්දු බාලිකා විද්‍යාලය - යාපනය, යා/වෙම්බඩි උසස් බාලිකා විද්‍යාලය - යාපනය, වවු/ශෛව ප්‍රකාශ් මහා විද්‍යාලය - වවුනියාව.
(මෙම පාසල් නියමිත පරිදි පැවැත්වේ.)

අද මව්‍බිමෙන්

තවදුරටත්

අද කාටූනය

mawbima Cartoon