මෝටර් වාහන පනත යටතේ නියෝග සම්බන්ධයෙන් පැවැති විවාදයේදී ආණ්ඩු පක්‍ෂයේ සහ විපක්‍ෂයේ මැති ඇමැතිවරු දැක්වූ අදහස් දයා පෙරේරා, ජේ.ටී. ද සිල්වා

  👤  5087 readers have read this article !
2018-04-06

ත්‍රිරෝද රථ වෙනුවට රෝද හතරේ
ට්‍රොඩි සයිකල්
ගෙන්වනවා

ත්‍රිරෝද රථ වෙනුවට, රෝද හතරේ 'ට්‍රොඩි' සයිකල් රථ ආනයනය කිරීමට කටයුතු කරනවා.
ත්‍රිරෝද රථයට සමාන, රෝද හතරේ වාහනයක් හඳුන්වා දීම සඳහාත්, එම වාහන අධිවේගී මාර්ගවලට ඇතුළත් නොකිරීමටත් නියෝග අනුමත කර ගැනීමට යනවා.
ත්‍රිරෝද රථ වෙනුවට 'ට්‍රොඩි' සයිකල් නම් රෝද හතරේ වාහන හඳුන්වා දී ජනතාව අතරේ ප්‍රචලිත කිරීමටත් අපේක්‍ෂා කරනවා.
සංචාරකයන් සඳහා නව වාහන පන්සීයක් හඳුන්වා දීමටත් අදහස් කර තිබෙනවා.
මෝටර් රථ වාහන සඳහා දඩ වර්ග 33ක් හඳුන්වා දී තිබෙනවා. ස්ථානීය දඩ මුදල රුපියල් 500 සිට රුපියල් 3000 දක්වා වැඩි කිරීමට අපේක්‍ෂා කරනවා.
මේ දඩ මුදල් වැඩි කිරීම තුළින් මාර්ග අනතුරු අඩු කිරීම හා මගීන්ගේ ආරක්‍ෂාව ඇති කිරීම පිණිස මේ දඩ නියම කර තිබෙනවා.
මේ ස්ථානීය දඩ මුදල්වලින් විනයගරුක රියැදුරන් බිහි කිරීම අපේක්‍ෂාවයි.
අපේ වාහන පන්තියට සංචාරකයන් සඳහා වන වාහනයක් හඳුන්වාදීමට අනුමැතිය ලබා ගැනීමට අපේක්‍ෂා කරනවා.
ත්‍රිරෝද රථ දැනටත් අධිවේගී මාර්ගවලට ඇතුළත් කිරීම තහනම් කර තිබෙනවා. ත්‍රිරෝද රථ හා සමාන රෝද හතරේ වාහනය හඳුන්වා දෙන අතර, එම වාහනය අධිවේගී මාර්ගවලට ඇතුළු කිරීම තහනම් කරනවා.
ත්‍රිරෝද සඳහා නව රියැදුරු බලපත්‍රයක් ලබාදීමට අපේක්‍ෂා කරනවා. ඒ සඳහා වැඩමුළුවක් පවත්වා, සහතිකයක් ලබා දෙනවා. එම බලපත්‍රය ලබාදීමෙන් අනතුරුව තමයි ත්‍රිරෝද බලපත්‍රය ලබා දෙන්නේ. ජාත්‍යන්තර රියැදුරු බලපත්‍රයක් හඳුන්වා දීමට අපේක්‍ෂා කරනවා.

ට්‍රොඩි සයිකල් ආනයනය කිරීම
පිටුපස ඉන්නේ කවුදැයි කියන්න

ට්‍රොඩි සයිකල් 'හඳුන්වාදී, ආනයනය කරන්න යනවා. මේ වාහනය ආනයනය කිරීම පිටුපස ඉන්නේ කවුද? ඒ වාහන ගෙන්වන ආයතනය කුමක්ද? කියා අපට දැනගැනීමට සලස්වන්න.
වෛද්‍ය ප්‍රවාහන ආයතනය විමධ්‍යගත කරන්න. නුගේගොඩ තිබෙන එම ආයතනයේ විශාල තදබදයක් පවතිනවා. මිනිස්සුන්ට පෝලිමේ ඉන්න සිදුවෙලා තිබෙනවා.
මාර්ගවල තියෙන අඩුපාඩුකම් නිසා සිදුවන අනතුරු සම්බන්ධයෙන් ජනතාවට වන්දි ගෙවන්න ඕනෑ. අධිවේගී මාර්ගවල සතුන් ඇවිදිනවා.
එම සතුන් නිසා ඇති වන අනතුරුවලට පත්වන වාහනවලට වන්දි ගෙවන්න ඕනෑ. 'ඒ' හා 'බී' මාර්ගවල තිබෙන අඩුපාඩු සම්බන්ධයෙන් පියවරක් නොගැනීම නිසා අනතුරු සිදුවෙනවා.
වාහන සඳහා ආදායම් බලපත්‍ර ලබා ගැනීමේදී වායු විමෝචන සහතිකය ඉල්ලනවා. මේ සහතික වාහනය තුළ තබා ගැනීමට සිදු වී තිබෙනවා. පොලිසිය අනවශ්‍ය ලියකියවිලි ඉල්ලනවා. මහජනයාට හිරිහැර වෙන ආකාරයට කටයුතු කිරීම සුදුසු නැහැ.
නුගේගොඩ අනුලා විද්‍යාලය ඉදිරිපිට අවුරුදු විස්සක් තිස්සේ පාරේ ගැට්ටක් තිබුණා. ඒක නිවැරැදි කළේ මේ මෑතකදීයි.

රුපියල් කෝටි 689ක් ලබා ගැනීමට පරිපූරක ඇස්තමේන්තුවක්

මේ වසරේ ජනවාරි 22 වැනිදා සිට පෙබරවාරි 28 වැනිදා දක්වා අතිරේක වශයෙන් වියදම් කළ රුපියල් කෝටි හයසීය අසූනවයක මුදලක් ලබා ගැනීම සඳහා ආණ්ඩුව පරිපූරක ඇස්තමේන්තුවක් පාර්ලිමේන්තුවට ඊයේ (05දා) ඉදිරිපත් කළේය.
සභානායක ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මහතා විසින් ඉදිරිපත් කළ මේ පරිපූරක ඇස්තමේන්තුවෙන් වාහන සඳහා රුපියල් අටකෝටියක් සහ ෂැන්ග්‍රිලා හෝටයේ යටිතල පහසුකම් සඳහා රුපියල් තිස්හතර කෝටි විසිලක්‍ෂයක්
(මිලියන 342ක) මුදලක්ද ඉල්ලා ඇත.
විශේෂ කාර්ය භාර අමාත්‍යාංශය සහ ජාතික සහජීවන සංවාද හා රාජ්‍ය භාෂා අමාත්‍යාංශයට කල්බදු ක්‍රමයට ලබාගත් වාහන දෙකකට බදු කුලී ගෙවීම පිණිස පිළිවෙළින් රුපියල් හතළිස් එක් ලක්‍ෂයක් සහ රුපියල් දහඅට ලක්‍ෂයක්ද ඉල්ලා තිබේ.
ජාතික ඒකාබද්ධතා සහ ප්‍රතිසංවිධාන රාජ්‍ය ඇමැති ඒ.එච්.එම්. ෆවුසි මහතා සඳහා වාහනයක් ලබා ගැනීමට අතිරේක ප්‍රතිපාදන සැලැසීම පිණිස රුපියල් හාරකෝටි තිස් ලක්‍ෂයක්ද, අගමැතිවරයාගේ ආරක්‍ෂක අංශයේ භාවිතයට වාහන ලබා ගැනීමට රුපියල් කෝටියක්ද, විශේෂ කාර්ය භාර අමාත්‍යාංශයේ මෙහෙයුම් කල්බදු ක්‍රමය යටතේ ලබාගත් වාහනයේ බදු කුලී වෙනුවෙන් රුපියල් හතළිස් එක් ලක්‍ෂයක්ද සඳහා ඉල්ලීම් මෙම ඇස්තමේන්තුවට ඇතුළත්ය.

ෂැංග්‍රිලා හෝටලයට රු. මිලියන 342ක් සහ විශේෂ කාර්යභාර අමාත්‍යාංශයට රු. ලක්ෂ 41ක් පරිපූරක ඇස්තමේන්තුවකින් ලබා දෙන්නේ ඇයි?

ෂැංග්‍රිලා හෝටලයට රුපියල් මිලියන 342ක් සහ විශේෂ කාර්ය භාර අමාත්‍යාංශයට රුපියල් ලක්ෂ 41ක් පරිපූරක ඇස්තමේන්තුවකින් ලබා දෙන්නේ කුමක් නිසා දැයි ජනතා විමුක්ති පෙරමුණේ ජාතික ලැයිස්තු මන්ත්‍රි බිමල් රත්නායක ප්‍රශ්න කළේය.
ලක්ෂ 42ක් විශේෂ කාර්යභාර අමාත්‍යාංශයට ලබාදීමට පරිපූරක ඇස්තමේන්තුවක් අද ඉදිරිපත් කර තිබෙනවා. මෙහෙයුම් කල්බදු ක්‍රමයට ලබාගත් වාහනයේ බදු කුලී වියදම් වෙනුවෙන් අතිරේක ප්‍රතිපාදන සැපයීමටයි ඒ මුදල වෙන් කර ඇත්තේ. පසුගිය කාලය තුළ මොන මෙහෙයුම්ද කළේ? ඇයි ඒ අමාත්‍යාංශයට වාහනයක් අවශ්‍ය වෙන්නේ.
ෂැංග්‍රිලා හෝටලයට යටිතල පහසුකම් සැපයීම වෙනුවෙන් රුපියල් මිලියන 342ක් දෙන්නෙ මොකටද? මේවාගේ දේ නිසා තමයි ඊයේ වෙව්ල වෙව්ලා හිටියේ. පසුගිය රජය ඒ හෝටලයට සින්නක්කර දුන්නා. දැන් මේ රජය මුදල් ගෙවන්නෙ ඇයි?
සභානායක ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල
අපට ඒ සම්බන්ධයෙන් විවාදයක් දෙන්න පුළුවන්.
බිමල් රත්නායක
ඔව්. ඒකත් ඉල්ලනවා. දැන් පැහැදිලි කිරීමක් කරන්න.

පාසල් වේලාව තුළ ටියුෂන්
තහනම් කරන්නට කැබිනට්
පත්‍රිකාවක් ඉදිරිපත් කරනවා

"උදෑසන 7.30 සිට දහවල් 1.30 දක්වා වන පාසල් වේලාව තුළ පෞද්ගලික පන්ති පැවැත්වීම තහනම් කිරීම සඳහා කැබිනට් පත්‍රිකාවක් ඉදිරිපත් කරනවා.
ගුරුවරුන් හා විදුහල්පතින් අලුතින් බඳවා ගෙන එතෙක් පැවැති ගුරු හා විදුහල්පති පුරප්පාඩු සම්පූර්ණ කර ඇති බැවින් සිසුන්ට පාසල් කාලයේදී පෞද්ගලික පන්තිවලට යෑමේ අවශ්‍යතාවක් නෑ. පෞද්ගලික පන්තිවලට යෑම දැන් විලාසිතාවක් වෙලා."
මාතර දිස්ත්‍රික් මන්ත්‍රි බුද්ධික පතිරණ (එ.ජා.ප)
"අ.පො.ස. උසස් පෙළ පුනරීක්‍ෂණ පන්තිවලට තමයි යන්නේ. මේ පුනරීක්‍ෂණ පන්ති නැවැත්විය යුතුයි."

අද ත්‍රිරෝද රථ අයාලේ යන තත්ත්වයට පත්වෙලා ලකී ජයවර්ධන

ත්‍රිරෝද රථ සඳහා පත්කළ නියාමන කොමිසම ක්‍රියාත්මක නොවීම නිසා, අද ත්‍රිරෝද රථ අයාලේ යන තත්ත්වයට පත්ව තිබෙනවා. අද වැඩියෙන්ම රිය අනතුරුවලට ලක්වන්නේ ත්‍රිරෝද රථයි. ඒ නිසා පනවන නීති ක්‍රියාත්මක කිරීමට පියවර ගන්න ඕනෑ.
ත්‍රිරෝද රථ සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කිරීමට පත්කළ නියාමන කොමිෂන් සභාවේ කටයුතු වහාම ක්‍රියාත්මක කරන්න.
හොඳ පොදු ප්‍රවාහන සේවාවක් පවත්වනවා නම් සිදුවන රිය අනතුරු අඩු කරගැනීමට හැකි වෙනවා.
ලංගම සේවාව ගැන සතුටට පත්විය නොහැකියි. ගමේ බස් එක දුවන්නේ නැති තත්ත්වයක් පවතිනවා. රියැදුරු කොන්‍ෙදාස්තර පුරප්පාඩු නිසා මේ තත්ත්වය ඇතිවී තිබෙනවා. යටිනුවර ඩිපෝවේ බස් රථ 18ක් ධාවනය කළ නොහැකි තත්ත්වයක් පවතිනවා.
මෝටර් වාහන පරීක්ෂකවරු ප්‍රමාණවත් සංඛ්‍යාවක් නොමැතිවීම තවත් ප්‍රශ්නයක් වී තිබෙනවා.
ප්‍රවාහන නියෝජ්‍ය ඇමැති - අපි පන්සියයක් ළඟදීම බඳවා ගන්නවා. වාහනය සඳහා බලපත්‍ර ලබාදීමේදී රියැදුරන් දැනුවත් කිරීම සඳහා පත්‍රිකා ලබාදිය යුතුයි. වර්ෂයක් පාසා උපදෙස් පත්‍රිකා ලබාදීම වැදගත්. රියැදුරු බලපත්‍ර ලබාගැනීමේදී ප්‍රමාදයක් සිදුවෙනවා. සැහැල්ලු වාහන සඳහා බලපත්‍රයක් ලබාගෙන අවුරුදු තුනක් බලාගෙන ඉන්න ඕන බර වාහන බලපත්‍රයක් ලබාගන්න. එම කාලය අඩු කරන්න. අද රියැදුරු පුරප්පාඩු විශාල සංඛ්‍යාවක් පවතිනවා. නමුත් ඒ සඳහා අවශ්‍ය රියැදුරන් නැහැ.
පෞද්ගලික බස් රථවල අනවශ්‍ය අන්දමින් විදුලි පහන් සවිකර තිබෙනවා. මේ සම්බන්ධයෙන් ක්‍රියාකිරීමට අවශ්‍ය නීති සම්පාදනය කරන්න.

වාහන අනතුරු අඩු කිරීමට නීති පැනවූවාට මදි
චාල්ස් නිර්මලනාදන්

පොලිසිය මඟ රැක සිට වේගයෙන් ධාවනය කරන වාහන, ඉර කපන වාහන අල්ලනවාට වඩා රිය අනතුරු සිදුවන ස්ථානවල රැඳී සිට අනතුරු වැළැක්වීමටත් අනතුරු ඇති වීමට හේතු සොයා බැලීමත් කළ යුතුයි.
වාහන අනතුරු අඩු කිරීමට නීති පැනවූවාට මදි. ඒ නීති ක්‍රියාත්මක කරන්න ඕන. යම් අනතුරක් සිදූවූවා නම් ඒ අනතුරු සිදුවීමට හේතුව සොයා බැලීමේ වැඩපිළිවෙළක් ක්‍රියාත්මක විය යුතුයි.
පොලිසිය අනතුරු සිදු වන ස්ථානවල රැඳී සිටිමින් අනතුරු අවම කිරීමට කටයුතු කළ යුතුයි. අනතුරු සිදුවන්නේ කොතැනද? අනතුර සිදුවන්නේ කෙසේදැයි කියා සොයා ගැනීමට පොලිසිය ක්‍රියා කරන්න ඕනෑ.
පොලිසිය වේගයෙන් රිය ධාවනය කරන රියැදුරන් අල්ලා ගැනීමට කහ ඉර කපාගෙන යන තනි ඉර කපා ගෙන යන රියැදුරන් අල්ලා ගැනීමට මඟ රැක ඉන්නවාට වඩා කළ යුතු වන්නේ රිය අනතුරු සිදු වන ස්ථාන හඳුනා ගැනීමත් රිය අනතුරට හේතුව කුමක් දැයි හඳුනාගැනීමත්.
මේ දඩ මුදල් නියම කිරීම සිදු කිරීම පමණක් ප්‍රමාණවත් නැහැ. නීති ක්‍රියාත්මක කිරීමත් නිසි පරිදි සිදුවිය යුතුයි.
උතුරු හා නැඟෙනහිර ප්‍රදේශවල රියැදුරු හා කොන්‍ෙදාස්තර තනතුරු පවතිනවා. ඒ තනතුරු පුනරුත්ථාපනය කරන ලද තරුණ තරුණියන්ට ලබාදෙන්න.
ප්‍රවාහන නියෝජ්‍ය ඇමැති
ඒ ප්‍රදේශවල අයට ඒ ඒ ඩිපෝවලින් පත්වීම් ලබා දෙනවා. ඒ දෙන්නේ කොන්ත්‍රාත් පදනමිනුයි. දවසට රුපියල් දහසක් ගෙවනවා. සුදුසුකම් ඇති අය ඉන්නවා නම් එවන්න.

දූෂණ විරෝධී මහාධිකරණ පිහිටුවීම කාලීන අවශ්‍යතාවක්
රාජ්‍ය ඇමැති අජිත් පී. පෙරේරා

දූෂණ විරෝධී මහාධිකරණ පිහිටුවීම සඳහා වන අධිකරණ සංවිධාන (සංශෝධන) පනත් කෙටුම්පත ලබන මැයි මස මුලදී සාමාන්‍ය බහුතරයෙන් සම්මත කර ගැනීමට කටයුතු කරන බව විදුලිබල හා පුනර්ජනනීය බලශක්ති රාජා්‍ය ඇමැති අජිත් පී. පෙරේරා මහතා පැවැසීය.
මාර්ග නීති කඩ කිරීමට රුපියල් 25,000ක දඩ මුදල නියම කළ විට බොහෝ දෙනා විවේචන කළා. දඩ මුදල වැඩි බව කීවා. ඒ පිළිබඳ සවන් දී උපරිම දඩය රුපියල් 3,000 දක්වා අඩු කිරීම ගැන ස්තුතිවන්ත වෙනවා. දඩ මුදල අඩු කිරීම වැරැදි කිරීමට අනුබල දීමක් නොවේ. එහෙත් වැඩි දඩ මුදල් නියම කිරීම සමාජ අසාධාරණයට හේතු වෙනවා.
ශේ්‍රෂ්ඨාධිකරණයේ ත්‍රිපුද්ගල ස්ථීර මහාධිකරණ පිහිටුවීමේ ප්‍රතිපත්තිය අනුමත කර තිබෙනවා. ඒ සඳහා තුනෙන් දෙකක බහුතරයක් ලබා ගැනීමට යම් අපහසුකම් ඇති විය හැකි නිසා ශේ්‍රෂ්ඨාධිකරණය කියන පරිදි සාමාන්‍ය බහුතරයෙන් සම්මත කර ගැනීමට අප කැමැතියි.
එසේ සාමාන්‍ය බහුතරයෙන් සම්මත කිරීමට නම් මේ මහාධිකරණ පළාත් බද මහාධිකරණ ආකාරයට ඇති කළ යුතු බව ශේ‍ර්ෂ්ඨාධිකරණය කියනවා. ශේ්‍රෂ්ඨාධිකරණ උපදෙස් පරිදි වගන්ති ගණනාවක් සංශෝධනය කළයුතු වෙනවා.
දූෂණ විරෝධී මහාධිකරණ පිහිටුවීම කාලීන අවශ්‍යතාවක්. මේ පනත් කෙටුම්පත මැයි මස මුල් සතියේ සම්මත කර ගන්නා බව ප්‍රකාශ කරනවා.

පොලිසිය මංසන්ධිවල
රිය හැසිරවීම නිසා
වාහන තදබදය වැඩිවන අවස්ථා තිබෙනවා
විජේපාල හෙට්ටිආරච්චි

පොලිසිය මංසන්ධිවල රිය හැසිරවීම නිසා වාහන තදබදය වැඩි වන අවස්ථා තිබෙනවා.'
අද නොයෙක් බදු මුදල් තිබෙනවා. පාරට ගියවිටත් බදු ගහනවා. කඩේකට ගියත් බදු ගහනවා.
අද වාහන තිබෙනවා. හයිබි්‍රඩ් වාහන කියා වාහන තිබෙනවා. වාහනවල ප්‍රමිතියක් තිබිය යුතුයි.
ලක්ෂ 18ක් පමණ අද මේ රටේ ත්‍රීවීල් රථ තිබෙනවා. වැඩිපුරම රිය අනතුරු සිදු වී තිබෙන්නේ ත්‍රිරෝද රථවලින්. පසුගිය දිනක ත්‍රිරෝද රථ අනතුරකින් එකම පවුලේ හතර දෙනෙක් මියගියා.
මේ දඩ මුදල් ඇති කළාට මදි. වාහන අනතුරු අඩු කිරීමට තිබෙන නීති ක්‍රියාත්මක වෙන්න ඕන.
අධිවේගී මාර්ගයේ වාහන ධාවනය කිරීමේ වේගය වැඩියෙන් ධාවනය කළොත් අල්ලනවා.
අද බස් තියෙනවා. රියැදුරු කොන්දොස්තරවරු නැහැ. අවුරුදු තුනක් ගිහිල්ලත් අපට එක රියැදුරයි දාන්න පුළුවන් වුණේ. කරුණාකරල ගාල්ල ඩිපෝවට රියැදුරු කොන්‍ෙදාස්තර පුරප්පාඩු පුරවන්න.

ප්‍රවාහන ඇමැතිතුමා
අද ඇවිත් නෑ
ජානක වක්කුඹුර

අද විශ්වාසභංග යෝජනාවක් නැහැ. ප්‍රවාහන ඇමැතිතුමා අද ඇවිත් නැහැ. ඊයෙ නාපු අයට කොන්දක් නැහැ. කොන්දක් තියෙනව නම් මෙතෙන්ට ඇවිත් ඡන්දය නොදී ඉන්න ඕන. එහෙම කරන්නේ කොන්දක් නැති නායකයෙක් එක්ක ඉන්න නිසයි. දඩ ගහල රිය අනතුරු අඩු කරන්න බැහැ. මාර්ග පුළුල් කරන්න ඕනෙ. ඒ ගැන අවධානය යොමු කරන්න. අපේ රටේ මාර්ග පද්ධතිය පුළුල් කරන්න ඕනෑ. එසේ කිරීමෙන් මාර්ග අනතුරු අඩු කරන්න පුළුවන්. පානදුර _ රත්නපුර මාර්ගයේ වංගු විශාල ප්‍රමාණයක් තිබෙනවා. මේ වංගු නිසා හැමදාම අනතුරු සිදුවෙනවා.
පාරවල් ලොකු කරන්නෙ නැතිව, සුදු ඉරි ගහල අනතුරු අඩු කරන්න බැහැ. වංගු ලොකු කරන්න ඕන. පොලිසිය හොරා පොලිස් කරල වංගුවල දඩ ගහනවා. පොලිසිය පේන්න ඉන්නව නම්, රියැදුරු වේගය අඩු කරනවා. එයින් අනතුරු අඩු වෙනවා.
පොලිසිය රිය අනතුරක් සිදුවුණාම දෙන්නටම නඩු දානවා. මේක ඉතාම වැරැදියි. අනතුරු වළක්වා ගැනීමට නොහැකි වීම කියල දෙපැත්තටම නඩු දානවා. පොලිස් දෙපාර්තමේන්තුව මේ ගැන අවධානය යොමු කරන්න ඕන. මාදිවෙල මන්ත්‍රි නිල නිවාස ඉදිරිපිට මාර්ගයේ හැමදාම අනතුරු සිදුවෙනවා.

මව්බිම දැන්

තවදුරටත්

අද මව්‍බිමෙන්

තවදුරටත්

අද පුවත්පත

අද කාටූනය

mawbima Cartoon