32

කොළඹ

නවතම පුවත්
දේශපාලන

අපි ලැජ්ජවෙනවා මේ වගේ ජනාධිපතිතුමෙක් අගමැතිතුමෙක් රටට ලැබීම පිලිබදව

මෙවර ජනාධිපති වෙන්නේ එජාපයේ අපේක්ෂකයෙක් - කබීර් හෂීම්
ඖෂධ මිල ඉහළ ගියේ ඩොලරය ඉහළ ගිය හින්දයි
සමෘද්ධි එපා - මම තදින්ම විරුද්ධයි...

සමෘද්ධි සහනාධාරය ලබාදීම පිළිබඳව තමන්

08:05 AM May 27 2019
මෝදිගේ ප්‍රතිපත්ති ගැන තැබූ විශ්වාසය නැවත තහවුරු වුණා...

ඉන්දීය මහ මැතිවරණයෙන් විශිෂ්ට ජයග්‍ර

09:02 AM May 24 2019
මේ වෙලාවේ කිසිසේත්ම ප්‍රතිත්‍රස්ත පනතක් ඕනේ නෑ...

මේ අවස්ථාවේ කිසිසේත්ම ප්‍රතිත්‍රස්ත

06:50 AM May 22 2019