32

කොළඹ

නවතම පුවත්
තාක්ෂණ

Huawei වලින් පස්සේ Hikvision ටත් අමෙරිකාවෙන් සම්බාධක

Google සමාගමට Huawei නිර්මාතෘගෙන් කනේ පහරක් -අලුත් OS එකෙන් එන දුරකතනයේ කතාව මෙන්න
කසුප් රජ දවස සීගිරිය - VR අත්දැකීම දැන් සීගිරියේදී
Google සමාගමෙන් Huawei දුරකථන වර්ජනය කෙරේ...

Google සමාගම විසින් Huawei ආයතනය සදහා වාරණයක්

02:38 PM May 20 2019
Avengers අලුත්ම චිත්‍රපටය සමග පැමිණි Captain Marvel නිරූපනය...

Audi කියන්නේ ලෝක ප්‍රසිද්ධ මෝටර් රථ සමාග

10:52 AM May 17 2019
Whatsapp හරහා මාධ්‍යවේදීන් හා සමාජ ක්‍රියාකාරිකයින්ගේ දුරකථන...

Whatsapp හරහා පුද්ගලයින්ගේ ගිණුම් වලට ඇතුල

02:27 PM May 14 2019
කංචායුධ Set එක Sniper නීරෝට පණ දීලා...

ශ්‍රී  ලංකාවේ ප්‍රමුඛතම ඩිජිටල් විස

09:49 AM May 07 2019
Instagram සහ Whatsapp වෙනස් වෙයි...

Facebook නිර්මාතෘ Mark Zuckerberg  Instagram සහ  Whatsapp යන app &

11:43 AM May 01 2019
Messenger සහ Facebook එක එකම තැනකට ...

ෆේස්බුක් ලයිට් ඇප් එක භාවිත කරන අයට ති

12:40 PM Apr 30 2019
I phone XI ෆොටෝස් ලීක්වෙලා...

ඔන්න ඇපල් ෆෑන්ස්ලට අලුත් නිව්ස් එකක්.

09:08 AM Apr 23 2019
ලංකාවේ තරිඳුයි-දුලානියි හදපු රාවණා-I අහසට නඟී...

ශ්‍රී  ලාංකික පර්යේෂණ විද්‍යාඥයන් ද

08:41 AM Apr 19 2019
පවුලේ සැමට සැපට යන්න අලුත් වාහනයක්...

පවුලේ සියළු දෙනාට ගමන් කළ හැකි බජාජ් ක

09:55 AM Apr 16 2019