පුද්ගල කුසලතාවන් සවිබල ගන්වමින් ජාත්‍යන්තර තත්ත්වයේ අධ්‍යාපනයක් සඳහා මාර්ගෝපදේශනයක් ලබා දෙන ර්ඉඋ සහ ර්ඉධ් උපාධි පාඨමාලා

  👤  3093 readers have read this article !
By mawbima 2018-02-18

ශ්‍රී ලංකාවේ විශ්වවිද්‍යාල කොමිෂන් සභාව සහ ශ්‍රී ලංකා වෛද්‍ය සභාව විසින් අනුමත කරන ලද ආසියානු ලෝක විශ්වවිද්‍යාල වර්ගීකරණයේ සිටින කළමනාකරණ සහ විද්‍යා විශ්වවිද්‍යාල (ර්ඉඋ) මඟින් මෙරටේ ක්‍රියාත්මක කළමනාකරණ සහ විද්‍යා උසස් අධ්‍යාපන ආයතනය විසින් (ර්ඉධ්) පවත්වනු ලබන ඩිප්ලෝමා සහ ආරම්භක උපාධි පශ්චාත් උපාධි සහ ආචාර්ය උපාධි දක්වා වර්ධනය කර ගැනීමට අවස්ථාව සලසා දී ඇත.

උසස් අධ්‍යාපන ආයතනය සරසවියට අනුබද්ධ ආයතනයක් ලෙස මැලේසියාවේ ඉහළ පිළිගැනීමක් හිමිකර ගෙන සිටින අතරම එක්සත් රාජධානිය, ඔස්ට්‍රේලියාව, ජර්මනිය, ජපානය යන රටවල පිහිටි විශ්වවිද්‍යාලයන්ගේ පිළිගැනීම හිමිකරගෙන සිටී.
ජාතික සහ ජාත්‍යන්තර අවශ්‍යතා සපුරාලන පුද්ගලයන් බව පත්කරලීමේ අපේක්ෂාව පෙරදැරිව ප්‍රධාන ධාරා 3ක් යටතේ සිය අධ්‍යයන පාඨමාලා සකස් කර ඇත. ව්‍යාපාර කළමානාකරණය පිළිබඳ ඩිප්ලෝමා පාඨමාලාව, ජෛව විද්‍යා ඩිප්ලෝමා පාඨමාලාව සහ සත්කාරක සහ සංචාරක කළමනාකරණ ඩිප්ලෝමා පාඨමාලාවන්ය.
ඕභඵඪදඥඵඵ ර්චදචඨඥථඥදබ ඩිප්ලෝමා පාඨමාලාව

ජාත්‍යන්තර ව්‍යාපාරයන්හි ස්වභාව, පැවැත්ම පිළිබඳව පුළුල් අධ්‍යයනයක් සහිතව පවත්වන මෙම ඩිප්ලෝමා පාඨමාලාව සඳහා ව්‍යාපාරික ක්ෂේත්‍රයේ පළපුරුදු විද්වත් දේශකයන් විසින් සියලු දේශන මෙහෙයවනු ලබයි. මෙම පාඨමාලාව මඟින් ජාත්‍යන්තර ව්‍යාපාර සහ ව්‍යාපාර කළමනාකරණ ස¼දහා සිසු සිසුවියන් සූදානම් කෙරෙනු ඇත.
ව්‍යාපාර කළමනාකරණ ඩිප්ලෝමා පාඨමාලාව සඳහා නිර්දේශ කර ඇති විෂය නිර්දේශ සහ අධ්‍යයන කරුණු සියල්ල වත්මන් ව්‍යාපාර ප්‍රවණතාවන් සඳහා යෝග්‍ය අයුරින් නිර්මාණය කර ඇත. මෙම විෂයන් අතරට ව්‍යාපාරයන්හි මූලිකාංගයන් වන ගිණුම්කරණය, අලෙවිකරණය, මානව ප්‍රාග්ධන කළමනාකරණය, මූල්‍ය, තොරතුරු තාක්ෂණය, ආර්ථික විද්‍යාව, ආයතනයන්හි හැසිරීම, උපායමාර්ගික කළමනාකරණය, ආයතනික මෙහෙයුම් සහ ව්‍යාපාර ආචාර් ධර්ම මූල්‍ය යන අංශ කෙරෙහි අවධානයක් යොමු කෙරේ.

ව්‍යාපාරයන්හි හැසිරීම, වර්ධනය සහ මෙහෙයුම් මෙන්ම ආයතනිකව මතු වන ගැටලු නිරාකරණය සහ පැන නඟින අභියෝගවලට මුහුණ දෙමින් එම අභියෝග ජය ගැනීමට මාර්ගෝපදේශයක් ලබා දීම මෙහිදී සිදුවේ මෙම පාඨමාලාව තුළ සිසුන්ට සංකල්ප, වැඩරාමුව, බාහිරව සහ අභ්‍යන්තරිකව පැන නඟින ගැටලු විස¼දා ගැනීමේ කුසලතා වර්ධනය කිරීම මෙම පාඨමාලාව තුළින් ලැබෙනු ඇත.

ව්‍යාපාර පරිපාලනය පිළිබඳ ඩිප්ලෝමා පාඨමාලාව සාර්ථකව නිමකළ සිසු සිසුවියන්ට ර්ඉඋ විශ්වවිද්‍යාලය මඟින් පවත්වනු ලබන ව්‍යාපාර පරිපාලනය පිළිබඳ උපාධි පාඨමාලාව හැදෑරීමේ අවස්ථාව කොළඹදී හෝ මැලේසියාවේදී හිමිවනු ඇත.
ඕඪධථඥඤඪජචත ඉජඪඥදජඥ ඩිප්ලෝමා පාඨමාලාව

ජෛව විද්‍යා ක්ෂේත්‍රයේ විෂයන් ගණනාවක් මෙහිදී සලකා බැලෙන අතර සෞඛ්‍ය සහ රෝගාබාධ පිළිබඳ නූතනවාදී ආකල්පයකින් ඉගෙනුම් කටයුතු සිදුකෙරේ.
මීට අමතරව සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය විද්‍යාවට අයත් ශාස්ත්‍රීය දැනුමත්, රසායනාගාර අත්දැකීම්, ලබාදෙන අතර සෞඛ්‍ය ක්ෂේත්‍රයේ රැකියාවන් සඳහා අවශ්‍ය වෘත්තීය දැනුම සහ කුසලතා ඇතුළුව පුළුල් අත්දැකීම් සහිත වෘත්තිකයකු ලෙස රැකියා වෙළෙඳපොළට ප්‍රවේශ වීමට සියලු උපාධිධාරීන්ට මෙම පාඨමාලාව ඉවහල් වනු ඇත.
මෙම පාඨමාලාව සඳහා ඉදිරිපත් කර ඇති විෂය නිර්දේශය තුළ ශාස්ත්‍රාලීය දැනුම සහ කුසලතා වර්ධනය කර ගත හැකි ආකාරයට සැකසී ඇති බැවින් වෘත්තීය ජීවිතය තුළ මුහුණ දිය හැකි විවිධ ගැටලු සඳහා ශිෂ්‍ය ප්‍රජාව පුහුණු කරවීමද මෙහිදී සිදුකෙරේ.

ඩ්ධඵනඪබචතඪබර } ඊධභපඪඵථ
ර්චදචඨඥථඥදබ ඩිප්ලෝමා පාඨමාලාව
ආගන්තුක සත්කාර, සංචාරක සහ කළමනාකරණ ක්ෂේත්‍රයන් පිළිබඳව ප්‍රශස්ත අධ්‍යාපනයක් ලබා ගත හැකි ඩිප්ලෝමාවක් ලෙස හැඳින්විය හැකි අතර මෙම ක්ෂේත්‍රයන් පිළිබඳව ප්‍රයෝගික දැනුම ලබා ගැනීමටද අවස්ථාව සලසා ඇත.

මෙම ඩිප්ලෝමාව තුළ සංචාරක මෙහෙයුම් සංවිධානය, සංචාර සැලසුම් කිරීම, විනෝදාත්මක වැඩසටහන් සංවිධානය කිරීම, හෝටල් පරිශ්‍රයන් පවත්වාගෙන යෑම, ආහාර පිළිගන්වන ආකාරය, අවන්හල් කළමනාකරණ කිරීම, පිළිගැනීමේ සිට හෝටලයක සියලු අංශ පිළිබඳව ශාස්ත්‍රාලීය සහ ප්‍රායෝගික දැනුමක් සිසු සිසුවියන්ට ලබාදෙයි. ආගන්තුක සත්කාර, සංචාරක ඩිප්ලෝමාව හැදෑරීමෙන් පහසුවෙන් දෙස් - විදෙස් හි පිළිගත් සංචාරක හෝටලයක හෝ සංචාරක සේවා සමාගමක රැකියාවකට පිවිසිය හැකිය.

කොළඹ 3 ගාලු පාරේ ප්‍රවේශ වීමට වඩාත් පහසු ස්ථානයක පිහිටි ර්ඉධ් උසස් අධ්‍යාපන ආයතනය අධ්‍යාපන කටයුතු ස¼දහා වඩාත් නවීන උපාංගයන්ගෙන් සහ පහසුකම්වලින් සපිරි අධයනශාලා, පුස්තකාල පහසුකම්, විද්‍යාගාර පහසුකම්වලින් සමන්විත උසස් අධ්‍යාපන ආයතනයක් ලෙස හැඳින්විය හැකිය.

අද මව්‍බිමෙන්

තවදුරටත්

මව්බිම දැන්

තවදුරටත්

අද පුවත්පත

අද කාටූනය

mawbima Cartoon