ජාතික සත්ත්වෝද්‍යානයේ හා පින්නවල අලි අනාථාගාරයේ

  👤  4025 readers have read this article !
By mawbima 2018-06-14

කතාව - ප්‍රභාත් අත්තනායක

වැඩේ ජෝන් බාස්ට ගියේ ජනාධිපති විමර්ශන ඒකකය නිසානේ. නැතිනම් අදටත් අලි වසුරු ජාතික සත්ත්ව උද්‍යාන දෙපාර්තමේන්තුවේ නිලධාරීන් කිහිපදෙනකුගේ උදර පෝෂණය සිදු කරනවානේ. රුපියල් මිලියන 78.87ක මුදලක් කියන්නේ සුළු පටු මුදලක්යැ.

පින්නවල අලි අනාථාගාරයේ රැඳවියන් ලෙස සිටිනා අලින්ගේ අලි වසුරු ඉවත් කිරීම සඳහා භාවිත කරන ස්ථානයේ දුර වෙනුවට වැඩි දුරක ප්‍රමාණයක් පෙන්වා වංචා කර ඇති මුදල පමණක් රුපියල් මිලියන 5.8ක් (5,876,090). කියුබ් 3.5හේ ටිපර් රථ වෙනුවට යොදා ගත්තා යැයි සඳහන් භාවිත නොකළ වෙනත් වාහන සඳහා ගෙවීම් අනුමත කරමින් වංචා කර ඇති මුදල් ප්‍රමාණය රුපියල් මිලියන 3.6ක් (3,619,560). අලි වසුරු හලන්නේ ලබා දෙන ආහාර රටාවට සාපේක්ෂව වුණත් අලි වසුරු ලෝඩ් 200ක් වැඩිපුර අලින් විසින් හලා ඇතැයි පවසා වංචා කර ඇති මුදල මිලියන 0.55 (546,000)ක්. අත්හැර දමන ලද උපදේශන කරුණු කාරණාවලින් පසුව පින්නවල ජාතික සත්ත්වෝද්‍යාන දෙපාර්තමේන්තු බිමේදී පමණක් ලංකාවේ බදු ගෙවන ජනතාවගේ බදු මුදල් රුපියල් මිලියන 78.87ක් නිලධාරීන් කිහිපදෙනකුගේ පසුම්බි පිරෙව්වා යැයි යන්නයි ජනාධිපති විමර්ශන ඒකකයේ අවසන් නිගමනය.

ජාතික සත්ත්වෝද්‍යාන දෙපාර්තමේන්තුවේ නිලධාරීන් ආයතන සංග්‍රහයේ යඪය පරිච්ඡේදයේ දැක්වෙන පරිදි නිලධාරි නිවස්නයක එක දිගට රැඳී සිටිය හැකි කාලය උපරිම වසර 5කි. නමුත් පින්නවල වැඩ බිමේ පමණක් නිලධාරීන් දෙදෙනකු අවුරුදු 29ක්ද, තවත් නිලධාරියකු අවුරුදු 24ක්ද ලෙස නිලධාරීන් 10 දෙනකු පිළිවෙළින් එම නිවස්නවල උපරිම රැඳී සිටිය හැකි කාලය අවුරුදු 8ක් ඉක්මවයි. එම තත්ත්වය තුළ වඩාත් හාස්‍යජනක කතා පුවත වන්නේ එයම නොව, මෙම නිලධාරීන් අතරින් ස්ථාන භාර නිලධාරීන් ලෙස පරිවාස කාලයේ සිටින ආධුනික නිලධාරීන් පත් කිරීමය. එම පත්කිරීම් තුළින් මූල්‍යමය වංචා සිදු කිරීම සඳහා ඉඩ හසර සැලැසීමය. පින්නවල අලි අනාථාගාරයේ අලි වසුරු, කුණු රොඩු ඉවත් කිරීමේ කොන්ත්‍රාත්තු වසර 5ක් තුළ සිදුකර ඇත්තේ පින්නවල ග්‍රාමීය සමෘද්ධි බළකාය, ප්‍රසාද් ෆයිල් ස්ටෝස්, සිසිල කන්ස්ට්‍රක්ෂන්ස්, ටී.ඩී.යූ. අබේගුණවර්ධන, රුසිරු කන්ස්ට්‍රක්ෂන්, කොන්ත්‍රාත්කරුවන්ය. අලි වසුරු හා කුණු රොඩු බැහැර කරන ස්ථානයන් පිළිබඳ විෂය භාර කටයුතු කරන අධ්‍යාපන හා පර්යේෂණ සහකාරවරයා සමඟ ජනාධිපති විමර්ශන ඒකකය සිදු කළ භෞතික පරීක්ෂාවලදී අලි වසුරු ඉවත් කළ කුරුණෑගල මාර්ගයේ ඉඩමක පින්නවල අලි අනාථාගාරයේ සිට ඇති දුර ප්‍රමාණය කිලෝමීටර් 8ක් බවද අලි වසුරු බැහැර කළ නාරම්බැද්ද පිහිටි ඉඩමට ඇති දුර ප්‍රමාණය කිලෝමීටර් 7ක් බවද අනාවරණය වී තිබේ. ඒ අනුව එම ඉඩම්වලට අලි වසුරු බැහැර කිරීමේදී ඉඩමට ඇති දුර ප්‍රමාණය පිළිවෙළින් කිලෝමීටර් 16 සහ කිලෝමීටර් 14 ලෙස ව්‍යාජ සටහන් යොදා වංචා කර ඇති මුදල් ප්‍රමාණය 5,876,090කි.

අලි වසුරු සහ කුණු රොඩු ඉවත් කිරීම සඳහා තෝරා ගැනීමේදී විධිමත් ක්‍රියාපටිපාටියක්ද අනුගමනය කර නොමැති අතර කොන්ත්‍රාත්කරුවකු තෝරා ගැනීමේදී රජයේ ප්‍රසම්පාදන මාර්ගෝපදේශක සංග්‍රහයේ සඳහන් නියාමනයන් කිසිවක් මෙහිදී සලකා බලා නැත. අනුමැතිය ලබා දීම මිල ගණන් කැඳවීම, තාක්ෂණික ඇගැයීම් කමිටුවේ ප්‍රධානියා ලෙස කටයුතු කරමින් අදාළ කාර්යය සාර්ථකව නිම කළ බවට සහතික කර ගෙවීම් සඳහා වවුචර් නිර්දේශ කිරීම ආදී සියලුම කාර්යයන් පින්නවල සහකාර අධ්‍යක්ෂවරයා විසින් සිදු කර ඇති අතර එයින් පෙනී යන්නේ ඔහු සිය ධුරයේ බලය තමන්ට අභිමත ලෙස යොදාගෙන තිබීමය. රජයේ ප්‍රසම්පාදන මාර්ගෝපදේශක සංග්‍රහය තුට්ටුවකට මායිම් නොකර මෙම නිලධාරියා සිදු කර ඇත්තේ රාජ්‍ය මුදල් අවභාවිත කිරීමකි. තවද ඔහු කොන්ත්‍රාත් ප්‍රදානයේදී අදාළ කාර්යය සාර්ථකව නිම කරන ලද බවට වගබලා ගැනීම සඳහා කාර්ය සාධන ඇපකරයක් ලබා ගත යුතු බවද කිසිදු කොන්ත්‍රාත්කරුවකුගෙන් එවැනි සහතිකයක්ද ලබා ගෙන නොමැත. සුළු මිලදී ගැනීම් ටෙන්ඩර් මණ්ඩලයේ වාර්තාවන්ට අනුව ඉවත් කළ යුතු අලි වසුරු ලෝඩ් ප්‍රමාණය 500ක් ලෙස ස්ථාන දෙකක සටහන්ව ඇතත් පසුව එක් ස්ථානයක් සඳහා ලෝඩ් හත්සියයක් ලෙස වෙනස් කර ගෙවීම් සිදු කර ඇත. තාක්ෂණික ඇගැයීම් කමිටු විසින් ලැබී ඇති මිල ගණන් පිළිබඳව අධ්‍යක්ෂවරයා වෙත ඉදිරිපත් කර ඇති ලිපියෙහි අධ්‍යක්ෂවරයා විසින් ලෝඩ් 500ක් ඉවත් කරන ලෙස සටහන් යොදා තිබීම තුළින් මෙහි වංචාවක් සිදු වී ඇති බව සනාථ වේ. මෙම වෙනස් කිරීම නිසා වැඩිපුර ගෙවා ඇති මුදල 5,46,000කි.

අලි වසුරු සහ කුණු රොඩු ඉවත් කිරීමේ කාර්ය සඳහා අනුමැතිය ලබා ගැනීමේදී, මිල ගණන් කැඳවීමේදී, තාක්ෂණය ඇගැයීම් කිරීමේදී, ටෙන්ඩර් මණ්ඩල ගැනීමේදී හා කොන්ත්‍රාත්කරුට ගැනුම් දීමේදී ඒ සඳහා කියුබ් 3.5 ටිපර් රථ යොදවා ගත යුතු බව පැහැදිලිව සටහන් කර තිබූ නමුත් ගෙවීම් ලබා ගැනීමේ වවුචර් පත් පරීක්ෂාවේදී පැහැදිලිව පෙනී යන්නේ එම නියමයෙන් බැහැරව කියුබ් 3/4 ලොරි යතුරු පැදි, ෆී්‍රීසර් ලොරි, ජීප් රථ හා ලියාපදිංචි නැති වාහන පවා යොදවා අලි වසුරු ඉවත් කළ බව ව්‍යාජ වාහන අංක යොදා ගනිමින් වංචනිකව මුදල් ලබා ගැනීමය. එසේ ලබාගෙන ඇති මුදල් ප්‍රමාණය 3,619,560කි.

පින්නවල අලි අනාථාගාරයේ සියලුම ආරක්ෂක කටයුතු දෙපාර්තමේන්තුවේ ආරක්ෂක අංශ මඟින් සිදු කරනු ලබන අතර ආරක්ෂක අංශයේ අධීක්ෂණය සහකාර අධ්‍යක්ෂවරයා විසින් සිදු කරනු ලබයි. ඊට අමතරව ආරක්ෂක අංශය භාරව සිටි වෙනත් නිලධාරියකු විසින් හා ප්‍රධාන ආරක්ෂක නිලධාරියා විසින් දිනපතා එක් එක් ගේට්ටුවල පරීක්ෂාවන්ද සිදු කරනු ලබයි. විශේෂයෙන් ආයතනයේ පිටුපස සී ගේට්ටුව ආයතනයේ සතුන්ට ආහාර ගෙන ඒම වෙනත් අවශ්‍යතා ඉටුකරවා ගැනීම සහ විවිධ ද්‍රව්‍ය රැගෙන යෑම වැනි කටයුතු සඳහා භාවිත කරනු ලබන අතර ආරක්ෂක අංශ විසින් පැමිණෙන සහ පිටවන වාහන පිළිබඳ ලේඛනයක සටහන් තැබීම සිදු කරනු ලබයි. ආරක්ෂක නිලධාරීන් යෙදවීම චක්‍රී ක්‍රමයට සිදු කර තිබුණු අතර අලි වසුරු ඉවත් කිරීම සිදු කරන වාහන පැමිණීම සහ පිටවීම පිළිබඳ ‍ෙදාරටුවේ ආරක්ෂක අංශයේ ඇති ලේඛනයේ සටහන් කළ නමුත් එම සටහන් වෙනමම සකස් කළ ආකෘති පත්‍රයට සටහන් කර පසුව එම ආකෘත්‍රි පත්‍ර ගෙවීම් කටයුතු සඳහා කොන්ත්‍රාත්කරුගේ වවුචරයට අමුණා ඉදිරිපත් කර ඇත. මෙලෙස දෙපාර්තමේන්තුව නඩත්තු කළ යුතු ලේඛන කොන්ත්‍රාත්කරුවන් අතට පත්වන්නේ ඇයි? සැබැවින්ම සිදු විය යුත්තේ කොන්ත්‍රාත්කරු ඉදිරිපත් කර ඇති බිල්පත් පරීක්ෂා කිරීම සඳහා දෙපාර්තමේන්තුව තමන් සතු මුල් ලේඛන සුරක්ෂිතව පවත්වාගෙන යෑම නොවේද?
අලි වසුරු ඉවත් කිරීමේ කොන්ත්‍රාත්තුව සිදු කර ඇති සිසිර කන්ස්ට්‍රක්ෂන් හිමි චින්තක විමලානන්ද නමැති අය විසින් 2012-2013 වර්ෂවල මෙම කොන්ත්‍රාත්තුව පින්නවල ග්‍රාමීය සමෘද්ධි බළකාය මඟින් චින්තක විමලානන්ද විසින්ම ලබා ගෙන ඇති බව එම බළකායේ ලේකම්වරයා විසින් ලිඛිතව ප්‍රකාශ කර තිබේ. ඉතිරි අවුරුදුවලදී ද ඔහු විසින්ම මෙම කාර්යය සිදු කළ බව ලිඛිතව තහවුරු වී තිබේ. මෙවැන්නක් දෙපාර්තමේන්තු නිලධාරීන්ගේ දැනුවත් භාවයෙන් තොරව සිදු විය නොහැකිය. 2015 ජනවාරි 20 දිනෙක වවුචර් අංක 25ඩී යටතේ චින්තක විමලානන්ද නමින් මාර්ක්වතුර අලි වෙන්කර තැබීමේ මධ්‍යස්ථානයේ මාර්ග සඳහා පස් කියුබ් 150ක් සැපයීම වෙනුවෙන් 5,02,501 මුදලක් ගෙවීම් කර තිබූ අතර 2015 ජනවාරි 02 වැනි දින වාහන තුනකින් පස් ඇද ඇති බවද දක්වා තිබේ. හාස්‍යයට කාරණය වන්නේ එම වාහන තුනෙක් එක් වාහනයක් මෙතෙක් ලියාපදිංචිව නොමැති වාහනයක් වීමය. තවත් වාහනයක් ආසන 39යේ බස් රථයකි. අනෙක් වාහනය ආසන 08 වෑන් රථයකි. 2015 ජනවාරි 03 දිනද ලෝඩ් 16ක් වාහන දෙකකින් ඇද තිබූ බව දක්වා තිබුණද එම වාහනවල අංක සඳහන් නොමැත. නමුත් පින්නවල එවකට සිටි සහකාර අධ්‍යක්ෂවරියට නම් එම ස්ථානයට පස් කියුබ් 150ක් නිසි ලෙස ලැබී ඇතැයි යන්න පිළිබඳ සැකයක් නොතිබූ නිසා ගෙවීම් නම් නිසි ලෙස සිදු කොට තිබිණි.

මෙම අලි අනාථාගාර පරිශ්‍රයේ 50×20 ප්‍රමාණයේ අලි මඩු දෙකක් ඉදි කිරීම වෙනුවෙන් සිසිල කන්ස්ට්‍රක්ෂන් ආයතනයට රු. 3,115,799ක මුදලක් වවුචර් දෙකක් මඟින් ගෙවීම් සඳහා ඉදිරිපත් කර තිබූ අවස්ථාවකදී මෙම වවුචර් දෙකෙහි "වැඩ විෂයයන් සැලැසුම් හා ගිවිසුම් අනුව මාගේ පෞද්ගලික පරීක්ෂාව යටතේ කරන බවත්, මිනුම් නිවැරැදි බවත් සහතික කරමි" යනුවෙන් රඹුක්කන ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යලේදී කාර්මික නිලධාරියකු විසින් සහතිකයක් ලබා දී තිබේ. ඉදිකිරීම් පිළිබඳ කළ සෝදිසි පරීක්ෂාවේදී ඉදිරිපත් කළ ගෙවීම් වවුචර් හා සැසඳීමේදී රු. 567,152ක මුදලක් වැඩිපුර ඉල්ලුම් කර ඇති බව නිරීක්ෂණ වේ. විශේෂයෙන් අඟල් 9 සහ ඇතැම් ස්ථානවල අඟල් 1 වශයෙන් යෙදිය යුතු පොළොවේ ඒ.බී.සී. තට්ටුවට යොදා ඇත්තේ අඟල් 2ක් පමණ ප්‍රමාණයේ පස්ය. මෙම ඉදිකිරීම්ද අලි වසුරු ඉවත් කළ සිසිල කන්ස්ට්‍රක්ෂන්හි නිමැයුමකි.

මෙම අක්‍රමිකතාවන් සම්බන්ධයෙන් ජනාධිපති විශේෂ විමර්ශන ඒකකය සිය නිර්දේශ ඉදිරිපත් කර තිබේ. ඒ මසක් ඇතුළත ගනු ලබන ක්‍රියාමාර්ග තමන් වෙත කරුණු වාර්තා කරන්නැයි කරුණු පවසමිනි. ගණන් දීමේ නිලධාරියා වශයෙන් දෙපාර්තමේන්තු කටයුතු නිසි විචක්ෂණ භාවයකින් යුක්තව සැලැසුම් කොට ක්‍රියාත්මක කරන බවට සහතික නොවීම මුදල් රෙගුලාසි හා රජයේ වෙනත් පරිපූරක නියමයන් පිළිපදින බවටත් හා අතිරේක වශයෙන් දෙපාර්තමේන්තු නිලධාරීන් නිකුත් කරන බවටත් වැනි කාරණා පිළිබඳ අවධානයක් නොදක්වා රජයට සිදු කර ඇති පාඩුව වෙනුවෙන් සහ තමන් විසින් අධිකාරි බලය පවරා දෙනු ලබන පුද්ගලයන්ගේ ප්‍රවීණත්වය සහ පවරාදීමේ ක්‍රමයෙහි අභ්‍යන්තර සෝදිසිවල ප්‍රමාණාත්මක භාවය පිළිබඳ විශේෂයෙන් සැලකිල්ලක් නොදැක්වීම සහ තමන්ගේ බලතල පවරාදීමේදී ක්‍රමය සහ මූල්‍ය පාරලන අධීක්ෂණය කිරීම සම්බන්ධයෙන් වූ වගකීම් නොසලකා හැරීම් පිළිබඳ එවකට අධ්‍යක්ෂ ධම්මිකා මල්සිංහ මහත්මිය රාජ්‍ය නිලධාරිනියක ලෙස තම සේවය පැහැර හැර ඇති අතර එම නිර්දේශවල දැක්වේ. නියෝජ්‍ය අධ්‍යක්ෂ රේණුකා බණ්ඩාරනායක මහත්මිය පින්නවල සත්ත්වෝද්‍යානයේදී අධීක්ෂණ නිලධාරි ලෙස කටයුතු කරමින් ඊ.එම්.එල්. ආයතනයට අත්හළ හා නුසුදුසු බවට තීරණය වූ වැඩ කොටස් සඳහා රුපියල් මිලියන 4කට වඩා වැඩි ප්‍රමාණයක මුදල් ගෙවීම සම්බන්ධයෙන්ද, ගෙවීම් වවුචර් නිර්දේශ කිරීමේදී නොසැලකිල්ලෙන් කටයුතු කිරීම සම්බන්ධයෙන්ද ඇය, වසර 05කට ගිවිසුම් ගතව එක දිගට වසර 29ක් උපලේඛන ගත නොවූ රජයේ නිල නිවාසයේම රැඳී සිටීම සම්බන්ධයෙන්ද එම මහත්මියට චෝදනා එල්ල වී තිබේ. පින්නවල අලි අනාථාගාරයේ සහකාර අධ්‍යක්ෂ වශයෙන් කටයුතු කළ දිනුෂිකා මානවඩු මහත්මිය ආරක්ෂක අංශයේ කටයුතු විධිමත්ව අධීක්ෂණය නොකිරීම, අලි වසුරු බැහැර කිරීමේදී කියුබ් 3.5 ලොරි යොදා ගැනීම කොන්ත්‍රාත්තුවේ කොන්දේසියක් වූවත් ඊට බැහැරව කුඩා ලොරි, යතුරුපැදි හා වෑන් රථ, යොදාගත් බවට වාර්තා වීම පරීක්ෂා නොකිරීම, අලි වසුරු හා කුණු රොඩු ඉවත් කිරීම සහ අනුමත ලෝඩ් ගණන විධිමත්ව ඉවත් කළ බවට වැරැදි සහතික ලබා දීම, ටෙන්ඩර් කැඳවීමේදී කිලෝමීටර් 7ක් දුරට ප්‍රවාහනය කළ යුතු බවට දැක්වුවද තාක්ෂණික ඇගැයීම් කමිටුවලදී හා කොන්ත්‍රාත්කරු තෝරා ගැනීමේදී මේ පිළිබඳ නොසලකා හැරීම සම්බන්ධයෙන්ද චෝදනා එල්ල වී තිබේ. සහකාර අධ්‍යක්ෂ නවෝද් අබේසිංහ මහතාට ආරක්ෂක අංශයේ කටයුතු විධිමත්ව අධීක්ෂණය නොකිරීම අනුමත ලොරියට වඩා කුඩා ලොරි, යතුරුපැදි හා වෑන් රථ යොදා ගත් බවට වාර්තාවීම් පරීක්ෂා නොකිරීම, අලි වසුරු හා කුණු රොඩු ඉවත් කළ පසු අනුමත ලෝඩ් ගණන විධිමත්ව ඉවත් කළ බවට සාවද්‍ය සහතික ලබාදීම සම්බන්ධයෙන් චෝදනා එල්ල වී තිබේ.
ජනාධිපතිවරයාට මෙම වංචාව පිළිබඳව පැමිණිලි සිදු කර ඇත්තේ සත්ත්ව උද්‍යානයට ළැදි පිරිසක් යන නිර්නාමික ලිපියකිනි. එම කරුණු කාරණා නිවැරැදිව විමර්ශනය කර තමන් වෙත කරුණු වාර්තා කරන්නැයි ජනාධිපතිවරයා විසින් ජනාධිපති විමර්ශන ඒකකයේ අධ්‍යක්ෂ රූබන් වික්‍රමආරච්චි මහතා වෙත කළ නියෝගයකට අනුව පරීක්ෂණ ආරම්භ වී මෙම විශාල මූල්‍යමය වංචාව සිදුව ඇති ආකාරය තහවුරු කර ගෙන තිබේ. අදාළ කරුණු කාරණා සරල ලෙස පෙන්වා දුන් සත්ත්වෝද්‍යාන හිතැත්තෝ ඒ පිළිබඳ කරුණු ජනාධිපතිවරයා ලෙස යොමු කළ ආකාරය මෙලෙසය. "පින්නවල අලි අනාථාගාරයේ අලි බෙටි ඉවත් කර ඇත්තේ ලොරියකට අමතරව බසයකින් බව තහවුරු වී ඇති බවත් එයට අදාළ නිලධාරීන් තවම එම සේවකයන් තවම එහි සේවය කරයි. සහකාර අධ්‍යක්ෂවරියට වුවත් වසර ගණනක් නියෝජ්‍ය අධ්‍යක්ෂ ලෙස පෙනී සිටිමින් නියෝජ්‍ය අධ්‍යක්ෂ තනතුරට හිමි සියලු වරප්‍රසාද ලබා ගනිමින් දෙහිවල නිල නිවෙසක්ද, පින්නවල නවාතැන් ගැනීමට තවත් නිවෙසක්ද, දෙහිවල පින්නවල හා අලි අනාථාගාරයේ යන ස්ථාන තුනක එකම තනතුර වෙනුවෙන් කාර්යාල උපකරණ තුන බැගින්ද පාවිච්චි කරමින් තනතුර අදාළ වන්නේ පින්නවලට වුවත් සහකාර අධ්‍යක්ෂවරිය සිටින්නේ දෙහිවලය. වැඩ පින්නවලය. පදිංචිය දෙහිවලය.
රාජ්‍ය සේවයේ වැරැදි කළ බව ඔප්පු වූ සේවකයන් සේවයෙන් පහ කළ යුතු වූවත් මෙම ආයතනයේ වැරැදි කළ අය වරද ඔප්පු වී ඇතත් මැති ඇමැතිවරුන්ගේ බලපෑම් මත නැවත සේවයේ යොදවා ඇත. මෙයද අනෙක් රාජ්‍ය සේවකයන්ට අසාධාරණයකි. ප්‍රධාන ආපනශාලාව හරහා මත්පැන් බලපත්‍රයක් තුළින් ළමයින්ට විනෝද වීමට ඇති ස්ථානයක් රාත්‍රි සමාජශාලාවක් ලෙස ක්‍රියාවට නැඟීමට කටයුතු ද කර තිබේ. සත්ත්වෝද්‍යානයට ළැදි පිරිසක් එලෙස ජනාධිපතිවරයා දැනුවත් කිරීම මඟින් මෙම වංචාව පිළිබඳ කරුණු කාරණා දීර්ඝ විමර්ශනයකින් පසුව හෙළි වී තිබේ.

අද මව්‍බිමෙන්

තවදුරටත්

මව්බිම දැන්

තවදුරටත්

අද පුවත්පත

අද කාටූනය

mawbima Cartoon